ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2024- MOJE ZDROWIE, MOJE PRAWO

7 kwietnia przypada obchodzony corocznie Światowy Dzień Zdrowia. Święto to zostało ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), aby mobilizować ludzi na całym świecie do podejmowania działań zmierzających do poprawy zdrowia.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest hasło „Moje zdrowie, moje prawo”. Zostało ono wybrane, aby przypomnieć, że każdy człowiek na świecie ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także do bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości warunków mieszkaniowych, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia nie wszyscy ludzie na świecie mają zagwarantowane prawo do zdrowia. Świadczy o tym chociażby fakt, że w 2021 r. co najmniej 4,5 miliarda ludzi – ponad połowa światowej populacji – nie było w pełni objętych podstawowymi usługami zdrowotnymi. Mimo, że co najmniej 140 krajów uznaje w swojej konstytucji zdrowie za prawo człowieka, to jednak wiele z nich nie wprowadza w życie przepisów, które zapewniłyby ich obywatelom prawo dostępu do usług zdrowotnych.

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Zdrowia jest wyzwaniem dla instytucji rządowych, aby ustanawiać przepisy gwarantujące każdemu człowiekowi prawo do zdrowia we wszystkich sektorach. Stanowi też zachętę dla każdego z nas, aby poznać swoje prawa, świadomie podejmować decyzje dotyczące własnego zdrowia i angażować się w działania dotyczące zdrowia we własnym otoczeniu.

Więcej informacji na temat tegorocznego hasła Światowego Dnia Zdrowia znajdziesz na stronie WHO (https://www.who.int/)

Film: https://www.youtube.com/watch?v=uYTfSPy_5kk&t=67s