OPOWIEDZ NAM, OJCZYZNO… 101 LAT NIEPODLEGŁEJ

      Społeczność Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji propagującej postawy patriotyczne, zorganizowanej w tym roku pod hasłem: „Szkoła do hymnu”. W dniu 08.11. 2019 r. uczestniczyła w akademii przygotowanej z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości. Na początku patriotycznej uroczystości, o symbolicznej godzinie, dumni i szczęśliwi z otrzymanego daru wolności uczniowie, nauczyciele oraz najmłodsi wychowankowie naszej szkoły zaintonowali: „Jeszcze Polska nie zginęła”. Wspólnie odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego.

      Podniosły nastrój udzielił się wszystkim uczestnikom uroczystości. Dzieci z zerówki pod czujnym okiem swoich wychowawczyń zaprezentowały się w patriotycznym układzie choreograficznym. Z ogromnym zaangażowaniem wykonali taniec z wykorzystaniem biało-czerwonych rekwizytów, podkreślając gorące uczucia, jakimi darzą swoją Ojczyznę. To dla niej biją ich małe serduszka, o czym przekonali widownię, śpiewając radosną piosenkę.

     Następnie wszyscy zgromadzeni w skupieniu i zadumie wysłuchali opowieści upersonifikowanej Ojczyzny o wiekach sławy, dumy, chwały i potęgi oraz o czasach kryzysu, upadku i zniewolenia. Narracja Polski współcierpiącej z prześladowanymi w różnych okresach dziejów rodakami wraz z nastrojową muzyką Fryderyka Szopena skłaniała do refleksji nad przeszłością oraz współczesnymi wymiarami obowiązków wobec Ojczyzny, przejawami patriotyzmu, który nie wymaga od młodego pokolenia blizn i poświęcenia życia. Opowieść historyczna, teksty poetyckie przeplatane były wyświetlanymi na ekranie obrazami ilustrującymi piękno ojczystego kraju, krajobrazu oraz przyrody, która podobnie jak oswobodzona Polska odradza się do nowego życia po zimowym śnie.

     Na zakończenie akademii uczestnicy obejrzeli pokaz multimedialny, który w symboliczny sposób, poprzez połączenie obrazu, dźwięku oraz ruchu, zaprezentował trud odbudowy utraconej państwowości, pokonywania podziałów, murów pogardy i nienawiści, poświęcenie Polaków odważnie przeciwstawiających się komunistycznemu zniewoleniu, dążących do odzyskania pełnej wolności i niepodległości swojej Ojczyzny.

      Naród nie może istnieć bez znajomości swojej przeszłości. Aby człowiek wiedział, dokąd zmierza, musi wiedzieć, skąd pochodzi. Dlatego pamiętaj, młody przyjacielu, że wolność nie jest Ci dana raz na zawsze, ona jest zadaniem, obowiązkiem, codziennie na nowo trzeba ją zdobywać. Żyjąc tu i teraz, miej świadomość, że należysz do narodu, który nigdy nie prosił
o wolność. On ją zdobywał, o nią walczył, nie szczędząc krwi, składając najwyższą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny. Możesz być dumny ze swojej historii!

      Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie oprawy plastycznej, muzycznej oraz czuwali nad stroną techniczną okolicznościowej akademii. Na wyróżnienie zasługują zaangażowani w organizację występu uczniowie klasy VIII. Zapraszamy do świętowania kolejnych rocznic odzyskania niepodległości oraz zachęcamy do codziennego wypełniania swoich obowiązków wobec Ojczyzny poprzez aktywną, systematyczną pracę
w szkole, dbałość o czystość i poprawność polszczyzny. W ten sposób także możemy wyrażać miłość i przywiązanie do Ojczyzny.