UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 21 czerwca o godzinie 8:30.

Po zgodnym z ceremoniałem rozpoczęciu uroczystości, pani Anna Mika – kierownik referatu oświaty w Chełmku, wręczyła nagrody Burmistrza Chełmka:

Angelice Piekorz, Piotrowi Knapczykowi, Marii Szostek i  Małgorzacie Szostek.

Następnie Dyrektor wraz z wychowawcami poszczególnych klas wręczyli nagrody za wysokie osiągnięcia w nauce w minionym roku szkolnym.

Z klas I-III nagrodzeni zostali wszyscy uczniowie.

Z klasy IV świadectwo z wyróżnieniem otrzymali:

Patryk Szewczyk
Piotr Knapczyk
Natalia Wanat
Oliver Biesik
Paweł Bogacz
Wojciech Pietrzak
Olaf Jędryka
Tatiana Hendzlik
Aleksandra Jakubowska
Radosław Lichota
Dominik Puchała
Igor Szalonek

Z klasy V świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

Maria Szostek
Małgorzata Szostek
Maja Kaczmarczyk
Elena Wilczek
Kamil Piwowarczyk
Igor Twardowski
Lidia Bebak

Z klasy VI świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

Angelika Piekorz
Anna Likus
Oliwia Toporek
Karina Koziara
Piotr Paździora
Antoni Janiga
Oliwia Paulińska
Gabriel Pawlik
Julia Chylaszek
Maja Kucharczuk
Damian Rutkowski

Dodatkowo uczniowie Angelika Piekorz i Piotr Paździora uzyskali tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Geograficznego.

Z klasy VII Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

Aleksandra Leśniak
Zuzanna Lichota
Natalia Buchta
Kamil Prytko

 W roku szkolnym 2023/2024 średnią 5,00 i wyżej uzyskało 24 uczniów.

Najwyższą średnią z całej szkoły (5,55) uzyskał Patryk Szewczyk z klasy IV.

Pozostali uczniowie, którzy otrzymali specjalne dyplomy Burmistrza za wysokie wyniki w nauce to: Angelika Piekorz, Maria Szostek, Małgorzata Szostek, Piotr Knapczyk, Natalia Wanat, Maja Kaczmarczyk, Anna Likus, Oliwia Toporek, Aleksandra Leśniak, Oliver Biesik, Paweł Bogacz, Wojciech Pietrzak, Karina Koziara, Piotr Paździora, Elena Wilczek, Kamil Piwowarczyk, Zuzanna Lichota, Natalia Buchta, Antoni Janiga, Olaf Jędryka, Oliwia Paulińska, Gabriel Pawlik, Igor Twardowski. 

Nagrody za 100% frekwencję otrzymali:

Filip Prytko
Patryk Puchała
Karol Zając
Piotr Knapczyk
Oliwia Toporek

Nagrodę dyrektora w tym roku szkolnym otrzymało 5 uczniów:

Tatiana Hendzlik
Karina Koziara
Dominik Puchała
Igor Szalonek
Gabriel Pawlik

Specjalne nagrody otrzymali członkowie koła teatralnego za działalność artystyczną i reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym. Są to:

Tatiana Hendzlik, Patryk Szewczyka, Radosław Lichota, Aleksandra Jakubowska, Wojciech Pietrzaka, Lena Kucharczuk, Kamil Piwowarczyk, Igor Twardowski, Oliwa Paulińska, Anna Likus, Maja Kucharczuk, Karina Koziara, Zuzanna Lichota, Julia Chylaszek.

Dyrektor podziękował także rodzicom, sponsorom za wspieranie pracy szkoły. Specjalne podziękowanie otrzymali:

Państwo Barbara i Kamil Szostkowie
Państwo Dagmara i Jacek Szyjkowie
Państwo Joanna i Grzegorz Ciupkowie
Pani Monika Cichocka
Państwo Robert i Agnieszka Kaczmarczykowie
Państwo Danuta i Adrian Piwowarczykowie
Państwo Karolina i Jacek Piwowarczykowie
Państwo Monika i Paweł Chylaszkowie
Państwo Joanna i Tomasz Chałupkowie
Państwo Katarzyna i Mariusz Knapczykowie
Państwo Małgorzata i Adam Leśniakowie
Pani Beata Zając

Szkoła nie mogłaby działać bez Rady Rodziców, dlatego dyrektor nagrodził panie: Dagmarę Szyjkę, Kingę Szewczyk oraz Iwonę Buchtę za ich wkład w działalność szkoły.