UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 23 czerwca o godzinie 9.00.

Po zgodnym z ceremoniałem rozpoczęciu uroczystości, Burmistrz Chełmka – pan Andrzej Saternus wręczył nagrodę Burmistrza Chełmka  Annie Likus – uczennicy klasy V.

Następnie Dyrektor wraz z wychowawcami poszczególnych klas wręczyli nagrody za wysokie osiągnięcia w nauce w minionym roku szkolnym.
Z klas I-III nagrodzeni zostali wszyscy uczniowie.

Z klasy IV świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

Maria Szostek

Małgorzata Szostek

Maja Kaczmarczyk

Igor Twardowski

Lidia Bebak

Witold Bratek

Kamil Piwowarczyk

Elena Wilczek

Z klasy V świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

Angelika Piekorz
Piotr Paździora
Anna Likus
Oliwia Toporek
Karina Koziara
Antoni Janiga
Julia Chylaszek
Oliwia Paulińska
Damian Rutkowski
Kornelia Grzybowska
Gabriel Pawlik

Z klasy VI świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

Aleksandra Leśniak
Natalia Buchta
Zuzanna Lichota
Wiktor Kuc

 Z klasy VIII świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

Jan Ławczys
Kacper Dul

Nagrody za 100% frekwencję otrzymali:

Iga Pawluk, Piotr Knapczyk, Maja Kaczmarczyk, Maria Szostek, Małgorzata Szostek, Oksjan Cichocki.

 W roku szkolnym 2022/2023 średnią 5,00 i wyżej uzyskało 16 uczniów.

Najwyższą średnią z całej szkoły (5,50) uzyskała Angelika Piekorz z klasy V. Pozostali uczniowie, którzy otrzymali specjalne dyplomy Burmistrza za wysokie wyniki w nauce to:

Maria Szostek
Małgorzata Szostek
Piotr Paździora
Maja Kaczmarczyk
Anna Likus
Oliwia Toporek
Karina Koziara
Aleksandra Leśniak
Jan Ławczys
Kacper Dul
Igor Twardowski
Antoni Janiga
Zuzanna Lichota
Julia Chylaszek
Oliwia Paulińska

Nagrodę dyrektora w roku szkolnym 2022/2023 otrzymali:

Angelika Piekorz
Maja Kaczmarczyk
Maria Szostek
Małgorzata Szostek
Olaf Jędryka
Piotr Knapczyk
Natalia Adamczyk
Gabriela Szumlakowska

Dyrektor SZS w Bobrku przyznał  także specjalne wyróżnienia dla uczniów za pracę na rzecz szkoły dla:

Mateusza Bagnickiego, Roberta Subla, Alana Kuca, Konrada Młynarczyka

Dyrektor podziękował także rodzicom, sponsorom za wspieranie pracy szkoły. Specjalne podziękowanie otrzymali:

Państwo Dagmara i Jacek Szyjkowie

Państwo Elżbieta i Janusz Szostkowie

Państwo Barbara i Kamil Szostkowie

Pani Monika Cichocka

Państwo Robert i Agnieszka Kaczmarczykowie

Państwo Danuta i Adrian Piwowarczykowie

Państwo Karolina i Jacek Piwowarczykowie

Państwo Joanna i Tomasz Chałupkowie

Państwo Iwona i Adam Fydowie

Katarzyna Czyż Balcerek

Firma SMARTLOGIC – Pan Łukasz Klimczyk

Firma PETRA – Pan Paweł Krawczyk

Również  panie: Anna Szewczyk i Marzena Wrzesień – rodzice klasy 8, którzy angażowali się w życie szkoły, otrzymały wyróżnienia.

Szkoła nie mogłaby działać bez Rady Rodziców, dlatego dyrektor nagrodził panie: Dagmarę Szyjkę, Kingę Szewczyk oraz Iwonę Buchtę za ich wkład w działalność szkoły.