UWALNIAMY ŚRODOWISKO OD ZUŻYTYCH BATERII- EDYCJA 2022

Uczennice klasy III  wzięły udział w uroczystym podsumowaniu konkursu ekologicznego „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii” , podczas którego wręczone zostały nagrody i dyplomy dla najbardziej aktywnych szkół.

Konkurs stanowi jeden z etapów prowadzenia przez Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu selektywnej zbiórki odpadów. Jego celem  jest wydzielenie odpadu niebezpiecznego dla środowiska jakim są zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe oraz szerzenie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.