W HOŁDZIE DLA NIEPODLEGŁEJ

Włączając się w obchody Roku Niepodległości, z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę utraconej w wyniku rozbiorów wolności społeczność Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku zorganizowała piknik patriotyczny. Impreza środowiskowa pod hasłem „Na zawsze Niepodległa” odbyła się 28.09.2018 roku.

We wspólnym patriotycznym biesiadowaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Chełmka – pan Andrzej Saternus, przedstawiciele Rady Miejskiej w Chełmku, przedstawiciele Rady Sołeckiej w Bobrku, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Bobrku, zespół śpiewaczy „Bobrowianki”, ksiądz proboszcz, przedstawiciele Rady Rodziców SZS w Bobrku oraz nauczyciele, uczniowie wraz z rodzinami i mieszkańcy wsi Bobrek.

      W podzięce za otrzymany dar niepodległości, wyrażając swą wdzięczność tym, którzy płacili najwyższą cenę za wolność, wpisując się w tradycję upamiętniania ważnych dla naszego narodu wydarzeń,  społeczność SZS w Bobrku podjęła decyzję o posadzeniu drzewa pamięci. Uroczystego aktu odsłonięcia pamiątkowej tablicy i posadzenia Dębu Niepodległości dokonano w obecności Dyrektora SZS w Bobrku, Burmistrza Chełmka, Przewodniczącej Rady Rodziców oraz Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Dąb jako symbol siły, długowieczności, nieprzemijającej pamięci będzie trwałym znakiem naszego szacunku i wdzięczności, stanie się strażnikiem zbiorowej pamięci.

      Dzięki uporowi, wytrwałości tych, którzy nie utracili nadziei i ducha walki, dzięki bohaterstwu powstańców, legionistów, działaczy organizacji patriotycznych, dzięki zaangażowaniu orędowników sprawy polskiej na arenie międzynarodowej, dzięki zapałowi serc młodych, niesłabnącemu przywiązaniu do wiary, tradycji, mowy ojczystej kolejnych pokoleń, na przekór planom państw zaborczych, pomimo niesprzyjających okoliczności, po 123 latach zniewolenia Polski nadszedł dzień odzyskania niepodległości. Po zakończeniu
I wojny światowej wolna Polska ze sfery marzeń przeszła w rzeczywistość, stała się faktem.

      Burmistrz Chełmka, pan Andrzej Saternus w swoim wystąpieniu przypomniał, jak długa
i trudna była droga Polaków do wolności, ile wysiłku wymagało utrzymanie zagrożonej po roku 1918 niepodległości.

      Młodzież szkolna w poetyckich strofach przekazała refleksje związane z wartościami, które należy cenić, do których trzeba się odwoływać w każdym miejscu i czasie, nie tylko
w momentach dziejowych prób. Ojczyzna to skarb, który należy pomnażać, poszerzać przestrzeń, którą zajmuje w sercu. Wolność jest darem, który trzeba wciąż na nowo zdobywać i rozumieć, miłość, przywiązanie do ojczyzny to osobiste zobowiązanie każdego Polaka.

      Od wieków pieśń towarzyszyła Polakom w chwilach trwogi i dumy, uosabiała ducha narodu, wyrażała tęsknoty i radości. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy pikniku patriotycznego zostali zaproszeni do wspólnego śpiewania. Wybrzmiały pieśni, które poruszały serca, przywoływały przełomowe wydarzenia z naszych dziejów, a także budziły wspomnienia z nieodległej przeszłości. Wspólnie z zespołem artystycznym pod kierownictwem muzycznym pani Joanny Krzyżak uczestnicy pikniku odśpiewali „Rotę” Marii Konopnickiej, piosenki legionowe i wojskowe, nastrojową, nostalgiczną pieśń „Taki kraj” Jana Pietrzaka, legendarne „Mury” Jacka Kaczmarskiego oraz współczesny utwór grupy Perfect „Niepokonani”, pragnąc pozostawić po sobie wszystko to, co najlepsze.

      Emocje i wzruszenia udzieliły się wszystkim – uczniom i przedstawicielom starszego pokolenia, dla których wyszywane kiedyś na sztandarach wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna nadal są szczególnie ważne w codziennym życiu. Lekcja wspólnego śpiewania stała się także żywą lekcją patriotyzmu i historii ojczystej.

      Zwieńczeniem okolicznościowego spotkania z pieśnią patriotyczną i historią Polski było wspólne biesiadowanie, rozmowy integrujące społeczność lokalną, różne grupy społeczne
i pokoleniowe.

     Społeczność SZS w Bobrku pamięta o Niepodległej! Wszyscy możemy być dumni z tego, że żyjemy w wolnym kraju, w kraju nad Wisłą o tak bogatej tradycji, pięknej i trudnej historii. Kochamy Cię, Niepodległa!

http://kulturalnypowiat.pl/news/piknik-patriotyczny-na-zawsze-niepodlegla-w-bobrku