WIELKI POLAK, WIELKI CZŁOWIEK- 100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Rok 2020 ogłoszony został przez Sejm RP rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020 roku obchodzimy stulecie urodzin Karola Wojtyły- Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wadowice- tutaj wszystko się zaczęło…

Karol Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 roku. Był drugim synem Karola i Emilii Wojtyłów, miał starszego brata, Edmunda. Dzieciństwo Lolka nieoczekiwanie naznaczyła śmierć matki, a w kilka lat później także śmierć ukochanego brata. Karol został z ojcem, a swoje życie całkowicie zawierzył Bogu. Już we wczesnych latach szkolnych wyróżniała go ogromna wiara. Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Marcina Wadowity, gdzie zrodziło się jego zainteresowanie teatrem i sztuką. W 1938 roku ukończył gimnazjum, a celujący wynik matury otworzył mu drzwi Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie rozpoczął studia polonistyczne.

Karol Wojtyła student, aktor, poeta…

Przed rozpoczęciem studiów Karol wraz z ojcem przeprowadził się do rodzinnego domu matki do Krakowa. W latach 1938-1941 studiował, uczęszczał na spotkania grupy literackiej oraz tworzył poezję. Wraz z grupą przyjaciół w 1941 założył Teatr Rapsodyczny. Niestety wojna odebrała Karolowi możliwość kontynuowania studiów, rozpoczął pracę w zakładach chemicznych Solvay, a następnie w kamieniołomie w Zakrzówku oraz oczyszczalni wody w Borku Fałęckim. W lutym 1941 po długiej chorobie zmarł ojciec Karola Wojtyły.

Karol Wojtyła kapłan, biskup, kardynał…

Rok 1942 był rokiem rozstania Karola z teatrem, wtedy to postanowił studiować teologię w tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie. Czas studiów teologicznych był jednocześnie czasem rozwoju literackiego Karola. W 1946 roku stworzył poemat Pieśń o Bogu ukrytym, nawiązujący do twórczości św. Jana od Krzyża. Poezja Wojtyły miała charakter wizyjny, metafizyczny. Jako młody ksiądz wikariusz został skierowany do pracy w parafii w Niegowici, gdzie pełnił rolę katechety. Zawsze starał się być blisko młodzieży, zarażał ich miłością do górskich wędrówek, sportu i spędzania czasu na łonie natury. Nie ustawał w pracy naukowej i filozoficznej, jego wykłady oscylowały wokół tematyki moralności, etyki i szeroko pojętej historii filozofii.

W 1958 roku został biskupem tytularnym Ombrii i biskupem pomocniczym Krakowa. Już wtedy odbywał bardzo wiele zagranicznych podróży ewangelizacyjnych. Jego hasło przewodnie posługi jako biskupa brzmiało Totus Tuus- Cały Twój. Było to całkowite zawierzenie Matce Bożej.

W 1964 po wcześniejszym trzykrotnym odrzuceniu przez KC PZPR kandydatury Karola Wojtyły, został biskupem metropolitą krakowskim, a w 1967 w Kaplicy Sykstyńskiej roku z rąk papieża Pawła VI przyjął nominację kardynalską.

Karol Wojtyła papież…

Już jako kardynał Karol Wojtyła cieszył się niesamowitym autorytetem na arenie międzynarodowej. Obok Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego był uważany za najważniejszą osobę w Episkopacie Polski. W 1976 roku na zaproszenie samego papieża Pawła VI udał się do Watykanu, by głosić tam rekolekcje wielkopostne. 16 października 1978 roku po śmierci Jana Pawła I został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II. Karola Wojtyłę poparło 103 na 111 głosujących kardynałów. Msza inauguracyjna odbyła się 22 października 1978 roku na Placu św. Piotra w Rzymie.

Jan Paweł II papież pielgrzym…

Pontyfikat Jana Pawła II od początku wypełniały pielgrzymki do różnych zakątków świata. Jego pierwsza pielgrzymka w 1979 roku odbyła się do Meksyku. Udawał się w miejsca gdzie łamane były prawa człowieka, wolność religijna i godność ludzka. Napominał rządzących by byli sprawiedliwi, szanowali życie ludzkie i podstawowe wartości. Jego nauki przyczyniły się do transformacji ustrojowych w europejskich państwach bloku wschodniego, w tym Polski. Słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! na zawsze pozostaną symbolem początku zmian w Polsce.

…zamach…

W 1981 roku podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra W Rzymie papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Alego Agce. Cały świat zamarł w oczekiwaniu na informacje o życiu Jana Pawła II, którego natychmiast przewieziono do kliniki Gemelli. Sześciogodzinna operacja, w której uczestniczyli najlepsi włoscy lekarze uratowała życie papieża. W rok po zamachu Ojciec święty udał się do Fatimy, by podziękować Niepokalanemu Sercu Maryi za ocalenie. Zamach miał miejsce 13 maja, dokładnie w dzień pierwszych objawień fatimskich. O wielkości Jana Pawła II świadczy także fakt przebaczenia zamachowcy, które ogłosił w pierwszym przemówieniu po zamachu.

Jan Paweł II papież młodych…

Ojciec Święty upominał się o każdego człowieka, chorego, ciemiężonego, poniżanego, starszego, niedołężnego jednak szczególną troską i modlitwą otaczał młodzież, w której zawsze widział potencjał, przyszłość i siłę. Zdawało się, że nie istnieje dla niego coś takiego, jak konflikt pokoleń. Był inicjatorem Światowych Dni Młodzieży, które kontynuowane są po dzień dzisiejszy.

odszedł do Domu Ojca

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 27 lat, aż do śmierci 2 kwietnia 2005 roku. Ostatnie lata posługi papieskiej ze względu na stan zdrowia były mniej intensywne, jednak niemalże do samego końca Ojciec Święty wykazywał niezwykłą siłę ducha i chęć osobistego kontaktu z wiernymi. Mimo postępującej choroby Parkinsona, niezrozumiałej mowy i trudności z czytaniem pojawiał się w oknie papieskim błogosławiąc zebrane na placu św. Piotra tłumy. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły delegacje z całego świata, a transmisja mszy żałobnej zgromadziła przed telewizorami rzesze wiernych.

Jan Paweł II święty…

Jan Paweł II został ogłoszony świętym kościoła katolickiego 27 kwietnia 2014 roku.

Polscy artyści w hołdzie dla Jana Pawła II w 100. rocznicę urodzin: https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns&fbclid=IwAR0dlnJcZRF4YFs-adRsR6yp-wHHvZWlym9U5EqvqVlYr-SsGqoByasgV44