WIWAT TRZECI MAJ!

Dnia 6 maja  2019r. odbyła się uroczysta akademia poświęcona kolejnej rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3 Maja 1791r. 

W montażu słowno-muzycznym wykorzystano teksty poetyckie, prozatorskie, historyczne oraz muzyczne zaprezentowane przez przedstawicieli uczniów klasy VI i III gimnazjum. Przybliżyli oni w sposób obrazowy postaci i okoliczności, które doprowadziły do uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej w świecie nowożytnej ustawy zasadniczej stwarzającej podstawy wzmocnienia władzy państwowej, a osłabiającej rząd i znaczenie magnatów.

Uroczystość miała podniosły i patriotyczny charakter.