Wizyta strażaka z Państwowej Straży Pożarnej.

Dnia 15 grudnia 2017 roku w naszej szkole odbyła się prelekcja dotycząca zagrożeń związanych z okresem zimowym. Placówkę odwiedził st. kpt. mgr inż. Rafał Mazgaj z Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Zaproszony gość omówił zasady postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Pogadanka dotyczyła m.in.: ulatniającego się tlenku węgla, poruszania się po drogach w porze nocnej, zakazu wchodzenia na zamarznięte akweny wodne, zakazu używania środków pirotechnicznych przez nieletnich oraz zasad reagowania na wypadek pożaru.