WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024 odbyły się 15 czerwca 2022 roku.

 Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego kandydowało 10 uczniów z biernym prawem wyborczym.

Czynne  prawo wyborcze przysługiwało 117 uczniom Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku.

Wydano 90 kart do głosowania. W wyborach oddano 88  głosów ważnych i 2  głosy nieważne. 

Komisja Wyborcza w składzie:  

Kacper Dul – przewodniczący komisji,

Zofia Malik – zastępca przewodniczącego,

Zuzanna Kozłowska– członek komisji

ogłosiła następujące wyniki wyborów:

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

Wiktor Kuc – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Karina Koziara –  Zastępca Przewodniczącego

Natalia Buchta – Stały  Członek Zarządu

Anna Likus – Stały Członek Zarządu

Jednocześnie odbyły się wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 Kandydowało w nich  7 nauczycieli  z biernym prawem wyborczym.

W wyniku głosowania, opiekunem SU na rok 2023/2024 została 

Pani Magdalena Majcherczyk.