WYCIECZKA KLASY VI DO RABKI- ZDROJU

Uczniowie klasy VI  uczestniczyli w trzydniowej wycieczce do Rabki-Zdroju. Głównymi celami wyjazdu było przybliżenie walorów krajobrazowych, historycznych, kulturowych i uzdrowiskowych Rabki i jej okolic oraz integracja zespołu klasowego.

Uczniowie spędzili miło czas na zabawach w parku rozrywki, spacerach i zabawach integracyjnych. Pogoda sprzyjała zwiedzaniu i aktywnemu wypoczynkowi.