ZAJĘCIA EDUKACYJNE W KINIE KLAS III ORAZ IV

Uczniowie klasy III i IV uczestniczyli w wycieczce do kina, gdzie obejrzeli film „King:  mój przyjaciel lew.”

Główne cele wyjazdu to:
-integracja wychowanków i wzmacnianie więzi koleżeńskich,
– kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej,
– kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
– poznanie sposobu na zagospodarowanie czasu wolnego,
– ćwiczenie umiejętności korzystania z transportu publicznego,

 Film bardzo się spodobał. Uczniowie świetnie poradzili sobie zarówno w autobusie, jak  w restauracji i w samym kinie.