ZAJĘCIA EDUKACYJNE W KINIE KLAS VI ORAZ VIII

5 października klasy VI i VIII miały zorganizowany wyjazd do kina na film „Avatar”.

Celem wyjazdu była integracja klasy, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej i kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych oraz środkach transportu.