WYJAZD UCZNIÓW Z KLAS I-III NA PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE „PINOKIO”

W środę, 16 marca, uczniowie klas I-III brali udział w spektaklu „Pinokio” przygotowanym przez aktorów Katolickiego Teatru Edukacji.

Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze, umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo,  wyzwalanie pozytywnych uczuć i emocji, uwrażliwienie na piękno,  krzewienie kultury i estetyki żywego słowa. Udział w spektaklu sprawił dzieciom wiele radości, o czym świadczyło ich zaangażowanie i żywe reakcje na to, co działo się na scenie.