WYNIKI WYBORÓW DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Wybory odbyły się 21 czerwca 2022 roku. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego kandydowało 8 uczniów z biernym prawem wyborczym.

Czynne  prawo wyborcze przysługiwało 141 uczniom Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku. Wydano 101 kart do głosowania. W wyborach oddano 101  głosów ważnych i 0  głosów nieważnych. 

Komisja Wyborcza w składzie:  Jakub Idzik – przewodniczący komisji,
Jakub Brzęk – zastępca przewodniczącego,
Kacper Kantyka – członek komisji

ogłosiła następujące wyniki wyborów:

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

Natalia Buchta – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Ławczys Jan –  Zastępca Przewodniczącej

Kozłowska Zuzanna – Stały  Członek Zarządu

Dul Kacper– Stały Członek Zarządu

Jednocześnie odbyły się wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego Kandydowało w nich  8 nauczycieli  z biernym prawem wyborczym. W wyniku głosowania , opiekunem SU na rok 2022/2023 została Pani Lidia Chowaniec.