XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI- BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI UNIKAMY

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem działania skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.
Uczennice SZS w Bobrku : Zuzanna Lichota z klasy VI oraz Angelika Piekorz  z klasy V pod opieką p. Łukasza Jagody przygotowały prace plastyczne, które zostały złożone w Oświęcimskim oddziale KRUS i będą miały szanse na wyróżnienia przez oceniającą komisję konkursu.

Życzymy powodzenia!