XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI- BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI UNIKAMY

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Praca plastyczna uczennicy klasy VI Zuzanny Lichoty pod opieką p. Łukasza Jagody została wyróżniona w XIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM  DLA DZIECI- „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI UNIKAMY”. Dyplom oraz nagrody Zuza odebrała osobiście w Starostwie Powiatowym w Oświęcimu. Trzeba nadmienić, iż było to jedyne wyróżnienie pracy plastycznej w gminie Chełmek. Gratulujemy!

Konkurs był  zorganizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem działania skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.