PODZIĘKOWANIE DLA RADY RODZICÓW ZA WSPÓŁPRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców przy Samorządowym Zespole Szkół
im. Kard. A. S. Sapiehy w Bobrku

za zaangażowanie, znakomitą atmosferę wspólnych działań na rzecz Szkoły
oraz za wspomaganie organizacji życia klasowego i szkolnego. 

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku