ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM EDYCJA 2018/2019

Przyjmując odpowiedzialność  za wszechstronny rozwój dziecka, szkoła musi podejmować różnorodne akcje promujące zdrowe życie. Ponieważ dzieciństwo determinuje całe dorosłe życie, o ukształtowanie podstawowych wartości należy zadbać już w przedszkolu i młodszych klasach szkolnych.  

Klasa pierwsza przystąpiła do projektu  „Zdrowo jem, więcej wiem”  pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser- Dudy. Realizując zadania projektu uczniowie zaprezentowali przedszkolakom     i klasie drugiej przedstawienie według wiersza Jana Brzechwy  „Na straganie”. Zachęcając swoich kolegów do jedzenia warzyw i owoców. Uczniowie zorganizowali również happening pod hasłem „Wodę pij, zdrowiej żyj”,  prezentując plakaty i hasła całej społeczności szkolnej.

Udział w jesiennej edycji projektu pogłębił wiedzę uczniów o zdrowym stylu życia.