ŻEGNAJ, MARZANNO!

Kultywując tradycję bobrecką pożegnania zimy, przygotowaliśmy symboliczną Marzannę. Słomiana panna z żalem nas opuściła wśród gromkich okrzyków dzieci.

Tym samym 21 marca powitaliśmy z radością pierwszy dzień wiosny.