ZNAMY SWOJE PRAWA

Z okazji Dnia Dziecka, uczniowie klasy III poznawali najważniejszy dokument dotyczącym praw dziecka, jakim jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Mówi ona, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.

Trzecioklasiści przeprowadzili rozmowę o przestrzeganiu tych praw, wywiązywaniu się z obowiązków, o prawach innych ludzi i instytucjach stojących na straży tych praw. Podsumowaniem zajęć była wystawa prac ilustrujących wybrane prawa dzieci.