DO POBRANIA

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA 2020/2021:

Załącznik nr 1 dotyczy tylko dzieci już uczęszczających do przedszkola w SZS w Bobrku

Załącznik nr 1- DEKLARACJA POZOSTANIA W PRZEDSZKOLU

Załącznik nr 2- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA 2020-2021

Załącznik nr 3- WIELODZIETNOŚĆ

Załącznik nr 4- SAMOTNE WYCHOWYWANIE DZIECKA

Załącznik nr 5- ZATRUDNIENIE

Załącznik nr 6 – RODZEŃSTWO KANDYDATA

Załącznik nr 7- POŁOŻENIE PRZEDSZKOLA

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY I SP:

Informacja . Ogłoszenie o naborze I klasa

wniosek I klasa 2019_ 2020

 

INNE DOKUMENTY:

INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI OBJĘTE SĄ GRUPOWYM UBEZPIECZENIEM NNW W SZKOLE

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z WF

ZWOLNIENIE

USPRAWIEDLIWIENIE