DO POBRANIA

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA 2020/2021:

Załącznik nr 1 dotyczy tylko dzieci już uczęszczających do przedszkola w SZS w Bobrku

Potwierdzenie woli przyjęcia—> potwierdzenie woli przyjęcia

Załącznik nr 1- DEKLARACJA POZOSTANIA W PRZEDSZKOLU

Załącznik nr 2- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA 2020-2021

Załącznik nr 3- WIELODZIETNOŚĆ

Załącznik nr 4- SAMOTNE WYCHOWYWANIE DZIECKA

Załącznik nr 5- ZATRUDNIENIE

Załącznik nr 6 – RODZEŃSTWO KANDYDATA

Załącznik nr 7- POŁOŻENIE PRZEDSZKOLA

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY I SP 2020/2021:

Załącznik nr 1- zgłoszenie do I klasy SP

Załącznik nr 2- wniosek o przyjęcie do SP 2020-21

Załącznik nr 3- rodzeństwo kandydata

Załącznik nr 4- położenie szkoły

Załącznik nr 5- samotne wychowywanie dziecka

Załącznik nr 6- wielodzietność

 

INNE DOKUMENTY:

INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI OBJĘTE SĄ GRUPOWYM UBEZPIECZENIEM NNW W SZKOLE

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z WF

ZWOLNIENIE

USPRAWIEDLIWIENIE