DO POBRANIA

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY I SP:

Informacja . Ogłoszenie o naborze I klasa

wniosek I klasa 2019_ 2020

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA:

Załącznik nr 1 dotyczy tylko dzieci już uczęszczających do przedszkola w SZS w Bobrku

Załącznik nr 1 Deklaracja pozostania w przedszkolu

Załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Załącznik nr 3 Wielodzietność

Załącznik nr 4 Samotne wychowywanie dziecka

Załącznik nr 5 Zatrudnienie

Załącznik nr 6  Rodzeństwo kandydata

Załącznik nr 7 Położenie przedszkola

INNE DOKUMENTY:

INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI OBJĘTE SĄ GRUPOWYM UBEZPIECZENIEM NNW W SZKOLE

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z WF

ZWOLNIENIE

USPRAWIEDLIWIENIE