Projekty i innowacje

PROJEKT UMIEM PŁYWAĆ 2020

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA- projekty edukacyjne

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY- przedszkolny projekt edukacyjny na rok szkolny 2020/2021

KLASOWE RELACJE I ZAINTERESOWANIA SŁOWEM, GESTEM ORAZ MIMIKĄ ZAPREZENTOWANE- innowacja pedagogiczna

ZABAWY TWÓRCZE- ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA UCZNIÓW KLASY I

TRZYMAJ FORMĘ!- Ogólnopolski program edukacyjny dla klas IV-VIII

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA- Ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów klas I

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY- Ogólnopolski ekologiczny program edukacyjny dla przedszkoli oraz klas I-III

MOJA MAŁA OJCZYZNA- innowacja pedagogiczna edukacji regionalnej

KLASOWE LABORATORIUM- DOŚWIADCZENIA PRZYRODNICZE- innowacja pedagogiczna

OD NASIONA DO ROŚLINY- SIŁA ZAKLĘTA W ZIARENKU- przyrodnicza innowacja pedagogiczna

JESTEM CZĘŚCIĄ PRZYRODY – projekt przyrodniczy realizowany w klasie III